VÁCH NGĂN MÀU XANH BÀN LÀM VIỆC

Kích thước: Chiều cao 400mm và có sẵn ở các chiều rộng 1200, 1400, 1600 và 1800mm

Vật liệu: nhựa acrylic+ vải + chân kim loại

Màu sắc: xanh nước biển

Mobi: 0909 465 888
Mail: www.giatothon.vn