GHẾ XOAY CHÂN INOX

Phân đương đại với ghế bọc da
Lý tưởng cho những người muốn di chuyển xung quanh khi làm việc
Năng động tự ổn định trọng cơ sở
Bảo hành 5 năm

Liên hệ SĐT: 0902 82 0066

Mail: [email protected][email protected]