GHẾ VĂN PHÒNG CÓ BÁNH XE LINH ĐỘNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Được làm từ nhôm đúc tái chế 99,9%
Có màu xám bạc
Thích hợp cho tất cả các ghế Back Office
Đặt ghế Ứng dụng Quay lại tập trung vào Bánh xe Ứng dụng Quay lại
Được chứng nhận với Tuyên bố sản phẩm môi trường

Mobi: 0902 82 0066
Mail: [email protected][email protected]