BÀN PHÒNG HỌP CẠNH HÌNH CHỮ NHẬT

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Có thể được sử dụng cho căng tin, khu vực đột phá và lớp học
Chọn từ 4 màu sơn kim loại và 16 màu bảng
25 mm lớp E1, MFC chống va đập
Điều này cũng có sẵn trong 800 x 800mm – xin hỏi
Kích thước 1200mm